Party Places

Съществена част от очарованието на едно събитие се крие в находчивия и нетрадиционен подбор на локация. Мнозина от нашите клиенти предпочитат да "изведат" своите празници извън познатите и "употребени" пространства. Това обаче е свързано с един дълъг процес на проучване, оценка на капацитета, анализ на наличните технически възможности и договаряне със стопанисващи лица.

В стремежа си да сме в услуга на нашите клиенти, ние сме на лов за вълнуващи места. В тази директория Ви представяме точно такива кътчета като надлежно описваме техните предимства и въможности. Тук се поместват само локации, които ние можем оперативно да Ви осигурим, заедно с цялостната кетъринг услуга, логистика и организация.

Това уникално предлагане дава на Капитол кетъринг десетки "домове", а на клиентите предимството да избират. Тук няма да попадат традиционни пространства. Обект на нашия интерес са арт галерии, фоайете на класически сгради, летни тераси, покриви на сгради и диви плажове.

Празнувайте свободно. Планирайте с размах!

2019 - Sarta, Capitol Catering: 40 P.Karavelov Str., Varna Tel: 052 684 002, mob.: 0885 171 212 Email: catering@capitol.bg

Fallow Capitol Catering on Facebook